MENU

Bescherming persoonsgegevens

Sarenza respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Sarenza zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en stelt gegevens enkel beschikbaar aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van een bestelling. Voor al het overige vragen wij de bezoeker eerst om toestemming alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om je de nieuwsbrief toe te zenden. Je kunt je te allen tijde afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrief. Geen paniek als je na uitschrijving nog nieuwsbrieven ontvangt! Het kan tot vier dagen duren voordat je adres uit ons bestand wordt gehaald. Stel, je ontvangt hierna toch nog nieuwsbrieven neem dan gerust contact op met de klantenservice.

Toegang tot persoonlijke informatie

Alle gebruikers hebben het recht om persoonlijke informatie die Sarenza van hen bijhoudt in te zien of te wijzigen. Op verzoek geven wij onze bezoekers inzage tot persoonlijke gegevens. Als je toegang wenst tot jouw gegevens, neem dan contact met ons op via één van de onderstaande opties. Indien de informatie die wij van een bezoeker bijhouden onjuist is, dan heeft de gebruiker het recht om deze informatie te verbeteren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te corrigeren, neem dan contact met ons op via één van de onderstaande opties.

Persoonlijke gegevens en betaling per factuur

Sarenza heeft Klarna gekozen om alle betalingen per factuur uit te voeren. Klarna (ingeschreven bij de Zweedse Kamer van Koophandel onder nr. 5556737-0431) is één van de Europese marktleiders op het gebied van betalingen per factuur. Klarna staat bovendien bij De Nederlandsche Bank geregistreerd als aanbieder van kredieten. Om de best mogelijke betalingswijzen aan te kunnen bieden, moeten we alle partijen kunnen beschermen tegen alle vormen van fraude. Daaorm is het zeer belangrijk om een kredietcontrole uit te voeren. Personen, die bij Klarna geregistreerd zijn, hebben op schriftelijk verzoek recht op toegang tot hun gegevens. Ook zijn zij gerechtigd om hun gegevens te corrigeren en zich af te melden voor het ontvangen van verdere marketingcommunicatie. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen door contact op te nemen met Klarna via dataprotectionofficer@klarna.com.

Cookies

Een cookie is een stukje informatie dat wordt verzonden door een Internetserver en door de browser wordt opgeslagen op de vaste schijf van je computer. Sarenza gebruikt cookies om bezoekers te herkennen na een eerste bezoek. Cookies geven ons informatie over onze diensten en stellen ons in staat om deze aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De klant kan op elk gewenst moment de cookies uitschakelen door de desbetreffende instellingen op de browser aan te passen.

Postadres en telefoonnummer

Het adres en telefoonnummer zijn nodig om het bestellingsproces zo soepel mogelijk uit te voeren en de communicatie tussen Sarenza.nl en de klanten zo goed mogelijk te laten verlopen. Sarenza.nl gebruikt de persoonsgegevens ten behoeve van commerciële doeleinden. De klant heeft op elk moment de mogelijkheid om persoonsgegevens te wijzigen of verwijderen via www.sarenza.nl onder de rubriek: "Mijn account" of per post naar het adres: Sarenza, Klantenservice, 27-29 Rue de Choiseul, 75002 Parijs.

SMS / MMS

Sarenza.nl verstuurt berichten over bestellingen via SMS of MMS. De klant heeft op elk moment de mogelijkheid zich hiervoor af te melden via de site www.sarenza.nl onder de rubriek "Mijn account" of per post naar het adres: Sarenza, Klantenservice, 27-29 rue de Choiseul, 75002 Parijs.


Lees hieronder ons volledige statement.
Dit is de website van Sarenza.nl
Ons postadres is 27-29 rue de Choiseul 75002 Parijs Frankrijk Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 480 188 507 Ons B.T.W.-nummer is FR 06 480 188 507

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch jouw domeinnaam en jouw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij - jouw e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website - jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert - de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan - alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om je de nieuwsbrief toe te zenden. Je kunt je te allen tijde afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrief. Geen paniek als je nog nieuwsbrieven ontvangt! Het kan tot vier dagen duren voordat je adres uit ons bestand wordt gehaald. Stel, je ontvangt toch nog nieuwsbrieven neem dan gerust contact op met de klantenservice.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) voor intern gebruik. Deze worden nadien verwijderd.
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen - Per email: contact@sarenza.nl - Per telefoon: 0900 - 0400482 (gratis) - Per brief op dit adres: Sarenza, Klantenservice, 27-29 rue de Choiseul, 75002 Parijs, Frankrijk

Over communicatie per e-mail Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Over communicatie per brief Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.
Over communicatie per telefoon Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met jou opnemen als dit nodig is om jou te informeren over de bestellingen die je on-line geplaatst hebt.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met jou opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om jou op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om jou de kans te bieden jouw deelname te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons, op het hierboven vermelde adres.