Colofon

 

Sarenza Great place to work Sarenza SA
27-29 rue de Choiseul
75002 Parijs
Frankrijk

Bestuursvoorzitter: Stéphane Treppoz
Telefoon: 020 262 81 80
Fax: 020 890 8589
E-mail: a2xhbnRlbnNlcnZpY2VAc2FyZW56YS5ubA==
Ingeschreven bij Registre du Commerce et des sociétés Paris, onder het nummer 480 188 507
BTW-nummer: FR 064 801 885 07

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, commentaren, illustraties en foto’s op deze site zijn eigendom van Sarenza, tenzij anders aangegeven. Deze site is bedoeld voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het is niet toegestaan om de site te verveelvoudigen anders dan door het bekijken of downloaden van Sarenza.nl op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Gedeeltelijke of volledige reproductie van de site is verboden zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming.